inventarisatie asbest schuur

Adviesbureau

Adviesbureau voor asbestproblemen

Bij Adviesbureau Flamant kunt u terecht voor een asbestinventarisatie, een risicobeoordeling, monstername, asbestbeheersplannen en andere vraagstukken gerelateerd aan asbest. Deze worden altijd door gecertificeerd personeel uitgevoerd.

Asbestinventarisatie

Is een gebouw of object van vóór het bouwjaar 1994 en gaat dit gesloopt of gerenoveerd worden? Dan bent u verplicht een asbestinventarisatie conform het certificatieschema te laten uitvoeren. Er zijn diverse typen asbestinventarisaties. Dit hangt onder andere af van de situatie; gaat het om een licht of zwaar destructief onderzoek? Indien er bij een licht destructief onderzoek een volledig beeld wordt verkregen van het gebouw of object, dan hoeft er geen zwaar destructief onderzoek te volgen.

 

Risicobeoordeling

Is er bijvoorbeeld sprake geweest van een ongecontroleerde sloop of heeft een pand schade door enorme storm opgelopen, kan er worden gevraagd om de uitvoering van een risicobeoordeling conform NEN 2991. Het doel van deze beoordeling is het in kaart brengen van een mogelijke verontreiniging en het inkaderen van het eventuele besmette gebied.

 

Licht destructief asbestonderzoek

Bij een licht destructief onderzoek worden alle verdachte bronnen in kaart gebracht en bemonsterd. Uit analyse van de afgenomen monsters wordt duidelijk of een bron asbesthoudend materiaal bevat, vervolgens worden de soort(en) asbest en de percentages asbest bepaald. Dit is van belang wanneer het aangetroffen asbesthoudende materiaal gesaneerd moet worden.

 

Zwaar destructief asbestonderzoek

Dit is een vergaand onderzoek waarbij destructief onderzoek plaatsvindt. Hierbij valt te denken aan spouwmuren, dakconstructies e.d. Dit onderzoek geeft een volledig beeld van het gebouw of object en mag doorgaans geen uitsluitingen bevatten. Een dergelijk onderzoek vindt in de regel plaats in samenwerking met bijv. een sloopbedrijf of een aannemer.

 

 

Contact opnemen

Wilt u meer weten over de dienstverlening van Flamant Adviesbureau? Dan kunt u hiervoor contact opnemen door te mailen naar info@flamant.nl of door te bellen naar 076 5429563 en kies dan optie 2. Liever teruggebeld worden? Vul dan uw telefoonnummer op het contactformulier in. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld!

 

 

Uw asbestproblemen snel verholpen!

  • Efficiënt
  • Vakkundig
  • 24/7 inzetbaar
  • Uitstekende service
  • Kostenbesparende aanpak
Klik hier als u meer (vrijblijvende) informatie wenst!