inventarisatie asbest schuur

Adviesbureau

Bij Adviesbureau Flamant  worden asbestinventarisaties en risicobeoordelingen altijd door gecertificeerd personeel uitgevoerd.

 

Inventarisatie

Een asbestinventarisatie conform het certificatieschema is verplicht wanneer een gebouw of object van voor het bouwjaar 1994 gesloopt of gerenoveerd wordt. Er zijn diverse typen asbestinventarisaties. In nagenoeg alle gevallen handelt het om een licht destructief of zwaar destructief onderzoek. Indien bij een licht destructief onderzoek een volledig beeld wordt verkregen van het gebouw of object dan behoeft er geen zwaar destructrief onderzoek te volgen.

 

Licht destructief onderzoek

Bij dit onderzoek worden alle verdachte bronnen in kaart gebracht en bemonsterd. Uit analyse van de afgenomen monsters wordt duidelijk of een bron asbesthoudend materiaal bevat en worden de soort(en) asbest en de percentages asbest bepaald. Dit is van belang wanneer het aangetroffen asbesthoudende materiaal gesaneerd dient te worden.

Zwaar destructief onderzoek

Dit is een vergaand onderzoek waarbij destructief onderzoek plaatsvindt. Hierbij valt te denken aan spouwmuren, dakconstructies e.d. Dit onderzoek geeft een volledig beeld van het gebouw of object en mag geen uitsluitingen bevatten. Een dergelijk onderzoek vindt in de regel plaats in samenwerking met een (asbestverwijdering) gecertificeerd bedrijf. Zo wordt voorkomen dat er bij destructieve handelingen een mogelijke asbestbesmetting ontstaat.

 

Na de inventarisatie ontvangt u een helder rapport van alle aanwezige asbestbronnen. De rapporten worden -indien mogelijk – digitaal aan u verstrekt.

 

Naast inventarisaties en risicobeoordelingen, kan Adviesbureau Flamant u o.a. assisteren bij de aanvraag van een sloopvergunning of een asbestbeheersplan voor uw pand opstellen.

 

 

 

Contact

Neem contact op met Adviesbureau Flamant via telefoonnummer 076 542 9563 en kies voor optie 2, voor meer (vrijblijvende) informatie.

Wilt u liever teruggebeld worden? Vul dan uw telefoonnummer op het contactformulier in. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Stuurt u liever een e-mail? Dat mag naar: info@flamant.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

 

 

Uw asbestproblemen snel verholpen!

  • Efficiënt
  • Vakkundig
  • 24/7 inzetbaar
  • Uitstekende service
  • Kostenbesparende aanpak
Klik hier als u meer (vrijblijvende) informatie wenst!