Asbest verwijderen

Mag u zelf asbest verwijderen en afvoeren?

30 april 2019

Zelf asbest verwijderen

Het verwijderen van asbesthoudend materiaal kan gevaarlijk zijn. In de meeste gevallen zal het saneren van asbesthoudend materiaal dan ook door een gecertificeerd asbest bedrijf uitgevoerd moeten worden; deze beschikken over de juiste tools en kennis om het verwijderen van asbest veilig te laten verlopen.

Sloopmelding

Wanneer u overweegt om zelf (meer dan 1 m2) asbest te verwijderen, moet u altijd eerst een sloopmelding bij uw gemeente indienen. De gemeente zal u helpen om inzichtelijk te maken welke voorzorgsmaatregelen u moet nemen om het asbest veilig te verwijderen.

Enkele voorwaarden waar een situatie bijvoorbeeld aan moet voldoen, indien u overweegt om zelf asbest te verwijderen, zijn:

– U heeft een sloopmelding aangevraagd bij uw gemeente.

– De totale hoeveelheid mag niet meer dan 35 m2 zijn (per kadastraal perceel).

– Het betreft enkel geschroefde asbestplaten of niet-gelijmde vloertegels / vloerbedekking.

– Het gaat om de hechtgebonden variant.

– Het asbesthoudende materiaal moet op de voorgeschreven manier – doorgaans dubbel verpakt in een daarvoor bestemde asbest-afvalzak – afgeleverd worden bij de milieustraat.

– U kunt bij uw gemeente terecht voor aanvullende voorzorgsmaatregelen en regels die gelden in uw woonplaats.

 

Waarom kunt u asbest beter door een professioneel bedrijf laten verwijderen?

Ook al zou u onder bepaalde omstandigheden het asbest zelf kunnen verwijderen, dan nog is het de vraag of u het zelf zou moeten doen. Asbest kan erg gevaarlijk zijn: wanneer er iets fout gaat kan dat gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Om het zekere voor het onzekere te nemen, zou u ervoor kunnen kiezen om een gecertificeerd asbestbedrijf de werkzaamheden uit te laten voeren. Wanneer u contact opneemt met Flamant adviseren wij u graag over de te nemen (vervolg)stappen.

 

Asbest luchtmeting

Heeft u zelf asbest verwijderd? Dan kunt u een advies aanvragen bij Adviesbureau Flamant BV over de te nemen vervolgstappen. Zij kunnen de sloopmelding voor u aanvragen, de monstername of een asbestinventarisatie uitvoeren en u vervolgens bijv. doorverwijzen naar partijen die de sanering en de eindcontrole regelen, zoals een luchtmeting of visuele inspectie. Voor vragen en adviezen kunt u mailen naar info@flamant.nl of bellen naar: 076 542 9563.